Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting (Basispensioenregeling)

Wat heb je aan het Uniform Pensioenoverzicht?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft je inzicht over wat je naar verwachting krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat je partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. Het pensioenoverzicht zetten wij elk jaar in je eigen ‘Mijn PDN Pensioen’ op onze website. Zo krijg je snel een duidelijk inzicht in je huidige en toekomstige pensioensituatie. De gegevens op dit overzicht hebben betrekking op de stand van zaken per 1 januari 2024.

Let op: door wet- en regelgeving moeten we aparte UPO’s sturen als je al een (gedeeltelijke) uitkering krijgt of als je in verschillende regelingen deelneemt. Het kan dus zijn dat je meerdere UPO’s ontvangt op verschillende momenten.

Lees meer...

Pensioenoverzichten moeten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Daarom hebben verzekeraars en pensioenfondsen samen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit pensioenoverzicht. Heb je pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan kun je eenvoudig de bedragen op de verschillende pensioenoverzichten met elkaar vergelijken. En die van je eventuele partner natuurlijk ook. 

De uitkeringen die op het pensioenoverzicht staan, zijn brutobedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. 

Hoewel in het pensioenoverzicht sprake is van ‘zolang je leeft’ kunnen alle genoemde pensioenbedragen toch lager of hoger uitvallen. Dit kan gebeuren als de pensioenen in de toekomst verlaagd moeten worden omdat dit nodig is voor de financiële situatie van het fonds. Ook door wettelijke vereisten en/of reglementswijzigingen kan het te verwachten pensioen lager uitvallen. 
Aan de andere kant kan het zijn dat het fonds de uitkering verhoogt, omdat de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Dit heet toeslagverlening.

We adviseren je om het pensioenoverzicht te bewaren, samen met de pensioenoverzichten die je van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houd je een helder overzicht van je pensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl staan je pensioenen van verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar.


Wat als het mee- of tegenzit?

Je ziet op je UPO ook een inschatting van je pensioen bij Pensioenfonds PDN als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.
Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van je pensioen weer.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende scenario's.

Deze inschatting zie je niet op het UPO dat je krijgt als je van Pensioenfonds PDN een uitkering ontvangt. Je ziet die inschattingen wel op mijnpensioenoverzicht.nl.

Kies hieronder welke situatie voor jou van toepassing is.

Werk je nog bij een van de bij Pensioenfonds PDN aangesloten werkgevers?

Heb je gewerkt bij een van de bij Pensioenfonds PDN aangesloten werkgevers?

Ontvang je een uitkering van Pensioenfonds PDN?

Ontvang je partnerpensioen van Pensioenfonds PDN?