Werkgevers

De aangesloten werkgevers

Voormalige dsm-firmenich-ondernemingen kunnen aangesloten blijven bij Pensioenfonds PDN. De voorwaarden waaronder het continueren van de aansluiting mogelijk is, heeft Pensioenfonds PDN vastgelegd in het aansluitingenbeleid en in de uitvoeringsovereenkomsten met de aangesloten ondernemingen. 

Pensioenfonds PDN ziet pensioen als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dit betekent dan ook dat we de rol van de werkgever in het pensioendossier van groot belang vinden.

Pensioenfonds PDN hecht veel belang aan de behoeften van de bij ons pensioenfonds aangesloten werkgevers. We streven ernaar om zoveel mogelijk aan de behoeften van de werkgevers tegemoet te komen. Alleen op deze manier kan de dienstverlening aan de deelnemer op een hoog kwaliteitsniveau worden vormgegeven.

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DPS. Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet.

DPS vindt het belangrijk dat de werkgevers op een passende manier worden ondersteund. Dat ze betrokken worden om pensioenvragen van deelnemers te kunnen beantwoorden en deelnemers te begeleiden in de verschillende keuzes over pensioen. DPS verzorgt voorlichtingssessies bij de werkgevers en zorgt ervoor dat de werkgevers de basisgegevens op een juiste, tijdige en volledige manier kunnen aanleveren. Zij ondersteunt de werkgever bij de aanlevering van basisgegevens en werkt nauw samen met de HR-adviseurs van de werkgevers.

Anqore.jpg (6 KB)
anqore.com


AOC.jpg (9 KB)aocresins.com

Avient.jpg (5 KB)
avient.com

Brightlandventurepartners.jpg (6 KB)
brightlandventurepartners.com

Centrient.jpg (7 KB)
centrient.com

Chemelot.jpg (9 KB)
chemelot.nl

Covestro.jpg (8 KB)
covestro.com


Circle.JPG (9 KB)

circleinfrapartners.com

DPS.JPG (9 KB)

dps

dsm-firmenich.JPG (19 KB)


dsm-firmenich.com
Endurans.jpg (6 KB)
endurans-solar.com

Envalior.jpg (6 KB)

envalior.com
Fibrant.jpg (7 KB)
fibrant52.com

Innosyn.jpg (6 KB)
innosyn.com

Sitech.jpg (6 KB)
sitech.nl

Synres.jpg (8 KB)
synres.com
Vynova.jpg (6 KB)
vynova-group.com