Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met je pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat?

Je ziet op je UPO een inschatting van je pensioen bij Pensioenfonds PDN als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit is weergegeven in een afbeelding met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe bij Pensioenfonds PDN hebt opgebouwd. De bovenste drie bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties.


Hoe ziet die inschatting eruit?

Je ziet de inschatting van je pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder zie je een voorbeeld.
Voorbeeld UPO.JPG (26 KB)

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van je totale pensioen dat je bij ons en eventueel elders opbouwt, inclusief je AOW. Het pensioen is daar berekend alsof het tegelijk ingaat met je AOW en je ziet een netto bedrag per maand.

Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof je je pensioen tegelijk laat ingaan met je AOW.

De bovenste bedragen
Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot de pensioenleeftijd van Pensioenfonds PDN en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als je eerder stopt met werken, is je pensioen lager.
Er zijn door economen heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. We hebben uitgerekend hoe hoog je pensioen is in deze ‘toekomsten’.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op lijkt uit te komen. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.
 • Beleggingen
  We beleggen voor je pensioen. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat dat niet genoeg geld oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we pensioenen moeten verlagen.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt je pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met je pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat je naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Wat is het verschil tussen het UPO van PDN en Mijnpensioenoverzicht.nl?

Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je een inschatting van het pensioen dat je van Pensioenfonds PDN gaat ontvangen. Als je inlogt op  mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting die gebaseerd is op je totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief je AOW.


Ben je al met pensioen?

Dan zie je op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van je pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. Je ziet deze inschatting vanaf het moment dat je AOW ontvangt. Zolang je nog geen AOW ontvangt, zie je jouw pensioen alsof je het tegelijk met je AOW in laat gaan.

Is je verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat je nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van je pensioen daalt. Je krijgt dus niet minder, maar je kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. Je kunt je met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel je met je pensioen over 10 jaar kunt kopen.


Waarom is deze inschatting anders dan vorig jaar?
We moeten jaarlijks de regels aanpassen waarmee we de inschatting maken. We houden dan rekening met de financiële situatie van Pensioenfonds PDN van dat moment en de economische verwachtingen in de toekomst. De inschattingen wijzigen daarom ook jaarlijks. Daarnaast kunnen wijzigingen in de pensioenregeling impact hebben op de inschattingen.

Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?

Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat je opbouwt via de huidige pensioenregeling.


Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?
Ja, de regeling is in 2024 aangepast. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wijzigde op 1 januari 2024 van 1,4% naar 1,738%; dat percentage geldt ook in 2025. Deze wijziging heeft een positieve invloed op het pensioen dat je vanaf 2024 kunt verwachten. Je ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar je pensioen te kijken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt. 


Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

In 5% van de berekende ‘toekomsten’ kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat je precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.


Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?
De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

In 5% van de berekende ‘toekomsten’ kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat je precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.


Wanneer zit het mee?

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.


Wanneer zit het tegen?

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.


Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben je pensioen berekend in elk scenario. In 5% van die scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uit komt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.


Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met jouw eigen pensioen als het mee- of tegenzit.