Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Februari 2021

Dekkingsgraad per 28 februari 2021: 103,9%

Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2021: 96,2%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand februari met 3,2%-punt gestegen tot een niveau van 103,9%. Gedurende de maand februari behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand februari gestegen. De stijging van de rente was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand februari.

Als gevolg van positieve groeivooruitzichten voor de economie en de grote financieringsbehoefte van overheden liepen de kapitaalmarktrentes op. Dit zette de obligatiemarkten onder druk. Tegen het einde van de maand zetten de aandelenmarkten een stap terug toen technologie-aandelen, waarvan de koersen in het afgelopen jaar fors waren opgelopen, onderuit gingen. Over de hele maand bezien behaalden de aandelenmarkten echter nog een positief rendement, als gevolg van het sterke begin van de maand.

De combinatie van een ruim monetair beleid en hoopgevende berichten over vaccins oogst nog steeds positief voor verder economisch herstel in 2021. De voortgang ten aanzien van de vaccins moet zorgen voor een terugkeer naar een normale gang van zaken. Nieuwe virusgolven en nieuwe virusvarianten zijn een risico voor het economisch herstel. De huidige lockdowns drukken de economische activiteit. Het extreme monetaire beleid en de hoge begrotingstekorten blijven een risico op de langere termijn.

De onzekerheden in de markt blijven derhalve nog steeds aanzienlijk. De gevolgen van de maatregelen van overheden in het kader van de Covid-19 pandemie voor de verdere economische ontwikkeling zijn moeilijk in te schatten. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2017 2018 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Dekkingsgraad 110,1% 105,0% 104,0% 91,2%  93,4%  96,7% 99,7%
Beleidsdekkingsgraad 107,8% 109,3% 102,3% 99,8% 97,0% 96,5% 95,5%
Rente 1,5% 1,3% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
Rendement (t/m) 5,6% -1,8% 12,7% -6,7% -1,5% 0,1% 4,0%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.