Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

April 2022

Dekkingsgraad per 30 april 2022: 129,8%

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2022: 114,2%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april wederom fors gestegen met 6,7%-punt tot een niveau van 129,8%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten echter een negatief rendement zijn, maar de rente is in de maand april sterk opgelopen. De gestegen rente compenseerde het verlies van de gedaalde aandelenmarkten, waardoor de dekkingsgraad zich positief ontwikkelde gedurende de maand april.

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten liepen de aandelenkoersen per saldo op. De aandelenmarkt in de Verenigde Staten en Pacific Rim lieten, in euro’s gezien, de slechtste rendementen zien. De Europese aandelenportefeuille noteerde echter nog een positief rendement. De sterk opgelopen energieprijzen dreven de inflatie verder op. Ook in de Verenigde Staten is er sprake van een hoge inflatie. De druk op de Centrale Banken om het beleid verder te normaliseren neemt dan ook toe. De Europese Centrale Bank gaat de opkoop van obligaties versneld afbouwen en zal naar verwachting later dit jaar de beleidsrente verhogen.

Rentes liepen op, voornamelijk als gevolg van de toegenomen inflatieverwachtingen. De korte rentes liepen nog meer op, waardoor de rentetermijnstructuur in de Verenigde Staten een inverse structuur liet zien, vaak beschouwd als een voorloper van een economische recessie.

H
et bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 123,1% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 112,5% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 1,1% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -3,2% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2021 is +13,36%. Dit positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de gestegen marktrente in 2021 en de positieve rendementen op beleggingen over 2021. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2021 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2022 tot en met 2026 gelijk aan 2,84% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.