Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

September 2020

Dekkingsgraad per 30 september 2020: 96,7%

Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020: 96,5%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand september met 0,6%-punt gestegen tot een niveau van 96,7%. Gedurende de maand september behaalden de aandelenmarkten een licht negatief rendement. De rente is in de maand september gedaald. Dit zou tot een daling van de dekkingsgraad hebben geleid, echter de verwerking van nieuwe (sterfte)grondslagen per einde van de maand zorgde er uiteindelijk voor dat de dekkingsgraad steeg gedurende de maand september.

De toename van het aantal besmettingen in het kader van de Covid-19 pandemie, oplopende schuldenniveaus en toenemende begrotingstekorten zorgde voor een beperkte daling van de koersen op de aandelenmarkten. Vooral de aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa lieten in absolute termen een daling zien, terwijl de aandelenmarkten in de regio Azië een stijging lieten zien. De hoop op de ontwikkeling van een vaccin in het kader van de Covid-19 pandemie en de aanhoudende stimuleringsmaatregelen van Centrale Banken blijven een ondersteunende werking hebben. De onzekerheden in de markt zijn echter nog altijd aanzienlijk, bijvoorbeeld over het verder opleven van de pandemie en de mogelijkheid van hernieuwde lockdowns als gevolg daarvan. De wereldwijde economische groei is fors gedaald als gevolg van de crisis. De werkloosheid loopt verder op. Of de economische groei later dit jaar of in de loop van volgend jaar weer zal aantrekken, zal afhangen van de verdere ontwikkelingen rondom de pandemie.

Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2016 2017 2018 2019 Q1 2020 Q2 2020
Dekkingsgraad 102,8% 110,1% 105,0% 104,0% 91,2% 93,4%
Beleidsdekkingsgraad 98,8% 107,8% 109,3% 102,3% 99,8% 97,0%
Rente 1,3% 1,5% 1,3% 0,7% 0,4% 0,2%
Rendement (t/m) 7,6% 5,6% -1,8% 12,7% -6,7% -1,5%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.