Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Juli 2022

Dekkingsgraad per 31 juli 2022: 125,8%

Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2022: 118,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand juni met 2,0%-punt gedaald tot een niveau van 128,1%. Gedurende de maand juni behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente is in de maand juni gestegen. Een aantal effecten zorgden voor de per saldo gedaalde dekkingsgraad gedurende de maand juni. De gestegen rente had een positief effect op de dekkingsgraad. De gedaalde aandelenmarkten en het feit dat het bestuur van het pensioenfonds besloot om vanaf 1 juli een gedeeltelijke toeslagverlening toe te kennen, zorgden voor een negatief effect op de dekkingsgraad.

De groeiverwachtingen nemen af. De hoge inflatie en het krappere monetaire beleid van Centrale Banken beginnen steeds nadrukkelijker hun sporen achter te laten in de economische cijfers. Ook het sentiment in de markten wordt steeds negatiever. Zo daalde het consumentenvertrouwen in de eurozone deze maand naar het laagste niveau sinds 2012.

De rentes stegen in juni verder. De rentes vielen in de laatste week van juni wel wat terug als gevolg van het feit dat de in de markt ingeprijsde verwachtingen omtrent de inflatie enigszins gematigder werden.

Rentestijgingen hebben een positief effect op de dekkingsgraad. Rentestijgingen in combinatie met een hoge inflatie hebben helaas ook effect op de bovengrens van volledig verhogen van het pensioen. Met een beleidsdekkingsgraad hoger dan ongeveer 136% mag volledig worden verhoogd conform de afgesproken maatstaf. Deze dekkingsgraadgrens is voornamelijk afhankelijk van de inflatieverwachtingen van DNB en kan dus veranderen. De grens steeg hierdoor de laatste maanden van 125% naar 136%.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q2 2022 Q1 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 128,1% 123,1% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 117,5% 112,5% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,0% 1,1% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -11,4% -3,2% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2021 is +13,36%. Dit positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de gestegen marktrente in 2021 en de positieve rendementen op beleggingen over 2021. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2021 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2022 tot en met 2026 gelijk aan 2,84% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.