Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Juli 2020

Dekkingsgraad per 31 juli 2020: 93,8%

Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2020: 96,5%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand juli met 0,4%-punt gestegen tot een niveau van 93,8%. Gedurende de maand juli waren de aandelenmarkten volatiel, maar eindigden de maand licht negatief (in euro). De rente is in de maand juli licht gedaald.

De ontwikkeling op de aandelenmarkten gedurende de maand juli was vooral in lokale valuta sterk. De MSCI World steeg weer met ruim 5%, waarmee het rendement in 2020 uitkwam op nog maar -2%. De US dollar liet in 2020 echter een behoorlijke depreciatie zien met bijna -5%. De onzekerheden in de markt zijn nog altijd aanzienlijk met weer oplopende coronabesmettingen (tweede golf) en oplopende overheidstekorten en schulden. Centrale banken proberen met monetair beleid de onderliggende economieën maximaal te stimuleren. De gevolgen hiervan maakt dat de kapitaalmarkten (en met name de obligatiemarkten) kwetsbaar zijn en rentes laag gehouden zullen worden.

Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2016 2017 2018 2019 Q1 2020 Q2 2020
Dekkingsgraad 102,8% 110,1% 105,0% 104,0% 91,2% 93,4%
Beleidsdekkingsgraad 98,8% 107,8% 109,3% 102,3% 99,8% 97,0%
Rente 1,3% 1,5% 1,3% 0,7% 0,4% 0,2%
Rendement (t/m) 7,6% 5,6% -1,8% 12,7% -6,7% -1,5%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.