Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Juni 2021

Dekkingsgraad per 30 juni 2021: 109,6%

Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2021: 101,7%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand juni met 0,3%-punt gestegen tot een niveau van 109,6%. Gedurende de maand juni behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand juni gedaald. Het positief aandelenrendement was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand juni.


Het economisch herstel zet verder door. Verschillende sentimentsindicatoren laten een verbetering zien. Zo nam het Europese consumentenvertrouwen verder toe. De opwaartse trend in aandelen blijft zich verder voortzetten. Vanaf medio juni was er sprake van een kleine correctie in de opwaartse trend toen de centrale bank van de Verenigde Staten liet doorschemeren dat er mogelijk in 2023 renteverhogingen zouden volgen wanneer de inflatie verder zou oplopen. Echter, signalen dat de centrale banken het beleid langere tijd ruim zullen houden en de verwachting dat de hogere inflatie van tijdelijke aard zou zijn, zorgden ervoor dat de opwaartse trend in aandelen zich na een aantal dagen weer verder voortzette.

De combinatie van een ruim monetair beleid en de voortgang met betrekking tot de vaccinaties oogt positief voor een verder economisch herstel. Het extreme monetaire beleid en de hoge begrotingstekorten blijven echter een risico op de langere termijn. 

De onzekerheden in de markt blijven nog steeds groot. Het aantal besmettingen nam aanvankelijk fors af, maar loopt de laatste tijd weer op als gevolg van de doorgevoerde versoepelingen en de besmettelijkere delta-variant van het coronavirus. Vooralsnog heeft dit nog geen effecten op de financiële markten tot gevolg. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 106,8% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 97,5% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 0,8% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.