Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Januari 2024

Dekkingsgraad per 31 januari 2024: 121,0%

Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2024: 127,6%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand januari met 1,3% gestegen en bedroeg eind januari 121,0%. Gedurende de maand januari behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

De Amerikaanse economie blijft sterker dan verwacht. Ook in het laatste kwartaal van 2023 liet de Amerikaanse economie een sterke groei zien. De krapte op de arbeidsmarkt en de lage werkloosheid blijven, in combinatie met een consument die nog altijd hoge uitgaven blijft doen, de economie ondersteunen. De inflatie blijft dalen, waardoor de verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank in 2024 de nodige renteverlagingen zal doorvoeren. De economie van de eurozone heeft te kampen met tegenvallende groei, vooral in Duitsland en Frankrijk. In de eurozone daalt de inflatie ook, maar hier kunnen vooral de loonstijgingen de inflatie weer in de hand werken, waardoor de centrale bank van de eurozone mogelijk pas op een later moment in 2024 de eerste renteverlagingen zal gaan doorvoeren.

Goede bedrijfscijfers en positief macro-economisch nieuws zorgden in januari voor optimisme op de aandelenmarkten. In Amerika behaalden zowel de S&P500 als de Dow Jones Industrial Average hun hoogste stand ooit. In Europa werden eveneens records gebroken op de aandelenmarkten, bijvoorbeeld door de Duitse DAX. Rentes liepen per saldo licht op in januari, waardoor de koersen van obligaties daalden.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 120,0% 133,1% 127,2% 125,6% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 127,8% 128,7% 128,5% 129,1% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,4% 3,2% 2,7% 2,6% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 8,7% -2,2% 3,9% 2,9% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +9,53% +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +9,53%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 2,20% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.