Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Oktober 2022

Dekkingsgraad per 31 oktober 2022: 134,9%

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2022: 124,5%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand oktober met 2,3%-punt gestegen ten opzichte van eind september en bedroeg eind oktober 134,9%. Gedurende de maand oktober behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De combinatie van de koersstijgingen op de aandelenmarkten en de licht gestegen rente, had een positief effect op de dekkingsgraad.

Aan het einde van de maand verhoogde de Europese Centrale Bank wederom de beleidsrente met 75 basispunten in de strijd tegen de inflatie. De verwachting is dat de rente in de komende maanden nog verder zal worden verhoogd. Aandelenmarkten reageerden desondanks positief op het nieuws van een dreigende recessie, omdat de verwachting is dat centrale banken hierdoor eerder zullen stoppen met het verhogen van de rente.

De inflatie in de eurozone blijft hoog. Dit werd aan het eind van de maand onderstreept door een hoger dan verwachte inflatie in onder andere Duitsland en Italië. Ook in Nederland blijft de inflatie hoog. In de afgelopen maand waren de consumentengoederen en -diensten in Nederland 14,3% hoger dan een jaar eerder. Zonder rekening te houden met de ontwikkeling van energie- en brandstofprijzen kwam de inflatie in oktober uit op 6,9%.

De groeiverwachtingen nemen af. De hoge inflatie en het krappere monetaire beleid van centrale banken beginnen steeds nadrukkelijker hun sporen achter te laten in de economische cijfers.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 132,6% 128,1% 123,1% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 122,6% 117,5% 112,5% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,6% 2,0% 1,1% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -14,9% -11,4% -3,2% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2021 is +13,36%. Dit positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de gestegen marktrente in 2021 en de positieve rendementen op beleggingen over 2021. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2021 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2022 tot en met 2026 gelijk aan 2,84% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.