Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Augustus 2023

Dekkingsgraad per 31 augustus 2023: 129,5%

Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2023: 128,6%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand augustus met 1,1%-punt gedaald en bedroeg eind augustus 129,5%. Gedurende de maand augustus behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente daalde licht, hetgeen een negatief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad negatief.

De economische groei in de eurozone staat onder druk. De inkoopmanagersindex, een belangrijke leading indicator, duidt op een afname van de bedrijfsactiviteit in de eurozone. De inflatie laat al langere tijd een daling zien, maar de kerninflatie blijft hoog. De Europese Centrale bank (ECB) staat dan ook voor het dilemma om de rente te verhogen of niet. De voorzitter van de ECB benadrukte dat de doelstelling om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2% voorop staat, hiermee nogmaals benadrukkend dat de beleidsrentes zo hoog vastgesteld worden als nodig, en zo lang als nodig hoog vastgesteld worden.

De verwachting dat de beleidsrentes langer hoog zouden kunnen blijven dan aanvankelijk verwacht, werkte negatief door in de koersen op de aandelenmarkten. Op de obligatiemarkten waren de uitslagen beperkt positief, als gevolg van een lichte daling van de rente.

Alle ogen blijven nog steeds gericht op de ontwikkeling van de groei- en inflatiecijfers. Aan de ene kant willen de centrale banken de inflatie onder controle krijgen door de beleidsrentes te verhogen of hoog te houden, aan de andere kant willen ze ook de economische groeiverwachting niet teveel onder druk zetten.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q2 2023 Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 127,2% 125,6% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 128,5% 129,1% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,7% 2,6% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 3,9% 2,9% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +9,53% +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +9,53%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 2,20% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.