Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Sinds 2008 beschikt Pensioenfonds PDN over een verantwoordingsorgaan. Tot 1 juli 2014 werd dat het College van Belanghebbenden (CvB) genoemd. Nu heet het Verantwoordingsorgaan, afgekort VO. De belangrijkste opdracht van het VO is te oordelen over het handelen van het bestuur. Daarbij kijkt het VO vooral of het bestuur de belangen van de verschillende groepen (gepensioneerden – werknemers) evenwichtig heeft afgewogen.

Het VO bestaat uit acht leden van wie er twee zijn aangewezen door werkgevers, twee gekozen uit en door werknemers en vier leden zijn gekozen uit en door pensioengerechtigden. Het VO stelt reacties op zijn werk bijzonder op prijs. Contact met het VO is mogelijk via e-mail (info.pdn@dsm.com) onder vermelding van ‘Verantwoordingsorgaan’. Een brief kan gestuurd worden naar het adres: Pensioenfonds PDN, Verantwoordingsorgaan, Poststraat 1, 6135 KR Sittard.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:
T. de Boer, P. Coomans, M. Doggen-Muijres, F. Hylarides, A. Noteborn, A. Ringens, J. Schreuder en M. Silvertand.


Het VO overlegt op periodieke basis met het bestuur en brengt hier verslag over uit via 'Nieuws van het VO’.

Klik hier voor Nieuws van het VO in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024