Nieuwsberichten

De beleggingsrendementen van PDN Gepubliceerd op: 07-04-2021

Bij het vergelijken van de beleggingsrendementen van Nederlandse pensioenfondsen valt op dat het rendement van PDN relatief laag is ten opzichte van de 100 grootste Nederlandse pensioenfondsen. Hoe komt dat?

Er zijn 3 oorzaken voor het lagere rendement: 

   1. PDN koos voor een lage afdekking van de rente

Om de gevolgen van rentedalingen te beperken, gebruiken we speciale beleggingen. Dit noemen we ‘rente-afdekking’. PDN koos voor een relatief lage renteafdekking. Het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen koos voor een hogere renteafdekking. Als de rente daalt dan zorgt een hoge renteafdekking voor positieve rendementen. De rente is de laatste jaren gedaald.

Waarom koos PDN voor een lage renteafdekking?
In het strategisch beleggingsbeleid ging PDN uit van een wereldbeeld met lage economische groei, een hoge schuldenlast bij overheden en bedrijven en hierdoor bescheiden te verwachten rendementen op kapitaalmarkten. In dit scenario ging PDN er vanuit dat de rente de bodem was genaderd en niet nog lager zou worden. De rentestand is wél verder gedaald. PDN heeft daarom minder geprofiteerd van de gedaalde rente dan pensioenfondsen met een hogere renteafdekking.

   2. PDN is een grijs fonds
De deelnemerspopulatie van PDN is relatief oud. PDN is daarom een ‘grijs’ fonds. ‘Groene’ fondsen hebben een jonge deelnemerspopulatie en kunnen meer beleggingsrisico nemen. Ze kiezen beleggingen die meer gericht zijn op het halen van rendement op de lange termijn. Het te verwachten beleggingsrendement ligt daarmee structureel hoger dan bij een relatief 'grijs' pensioenfonds.

Bij ‘grijze’ pensioenfondsen wordt voor de gehele populatie relatief risicomijdend belegd en ligt het verwachte beleggingsrendement structureel lager. Daarnaast hebben ‘grijze’ fondsen een relatief korte looptijd van de verplichtingen. Zij profiteren minder van een rentedaling dan ‘groene’ fondsen. Dit aspect kan niet door PDN worden beïnvloed en staat grotendeels los van het gekozen beleggingsbeleid.

   3. De samenstelling van de beleggingen
PDN kiest voor een bepaalde verdeling van de beleggingen als invulling van de risicohouding. We maken hierbij gebruik van een zogenaamde matchingportefeuille en een rendementsportefeuille. Een matchingportefeuille is gericht op het nemen van beperkt risico. Een rendementsportefeuille is gericht op het realiseren van (over)rendement. In een rendementsportefeuille zitten de meer risicovolle beleggingen.

Een voortdurende daling van de rente en hoge rendementen op risicovolle beleggingen zorgden de laatste jaren voor relatief hoge rendementen. De omvang van de rendementsportefeuille van PDN was in de afgelopen zeven jaar iets lager dan die van de overige Nederlandse pensioenfondsen. Hierdoor is het rendement van PDN achtergebleven in vergelijking met andere fondsen die gekozen hebben voor een andere invulling binnen de rendementsportefeuille.