Nieuwsberichten

Afscheid en welkom in het verantwoordingsorgaan Gepubliceerd op: 02-04-2021

Albert Noteborn.jpg (28 KB)Onlangs liet Martin Aertsen weten dat hij afscheid moet nemen van het verantwoordingsorgaan (VO) vanwege gezondheidsredenen.
Bestuur, RvT en VO-leden betreuren dit besluit. Ze bedanken Martin voor zijn jarenlange inzet voor het VO, vooral ook als voorzitter.

Martin Aertsen wordt opgevolgd door Albert Noteborn (foto). Hij is met ingang van 1 april 2021 benoemd als vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden in het VO.


Volgens de statuten is de eerstvolgende verkozene uit de laatste verkiezingen kandidaat voor de vrijgekomen positie in het VO. Albert Noteborn is als 5e gekozen uit de verkiezingen voor en door pensioengerechtigden van PDN. Hij aanvaardt de kandidatuur en de positie graag.