Nieuwsberichten

Pensioenen niet verhoogd in 2021 Gepubliceerd op: 25-03-2021

Helaas kunnen ook in 2021 de pensioenen bij PDN niet verhoogd worden met de stijging van de lonen of de prijzen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie.

Wat betekent het voor je pensioen?
Zonder verhogingen wordt je pensioen steeds minder waard. De prijzen stijgen namelijk bijna ieder jaar met een of enkele procenten. Als 10 jaar lang de prijzen jaarlijks met 2% stijgen en je pensioen wordt 10 jaar lang niet verhoogd, dan is jouw pensioen na deze periode van 10 jaar afgerond 20% minder waard. De pensioenen bij PDN zijn de laatste jaren niet verhoogd. Wil je meer weten over de opgelopen achterstanden, klik dan hier.

Bouw je nog pensioen op en ben je benieuwd wat de gevolgen zijn voor je eigen pensioen, log dan in op ‘Mijn PDN Pensioen’ op de website.

Wil je meer weten over het verhogen van pensioenen (toeslagverlening) bij PDN klik dan hier.

Geen verhoging
PDN streeft ernaar om je pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van 99,7% per 31 december 2020 is jammer genoeg lager dan 110% en daarmee onvoldoende om de pensioenen te kunnen verhogen. Dat geldt voor de pensioenen die nu worden uitgekeerd, maar ook voor de pensioenen die werknemers opbouwen voor de toekomst.

Geen verlaging
Net zoals vorig jaar moet het bestuur een herstelplan opstellen. Dit wordt in maart definitief vastgesteld. PDN verwacht, op basis van de berekeningen in het herstelplan, dat de dekkingsgraad, kan herstellen naar het vereiste niveau zonder verlaging van ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten dat de pensioenen in 2021 niet verlaagd worden. Of volgend jaar de pensioenen verlaagd of verhoogd kunnen worden, wordt weer mede bepaald door het verloop van de dekkingsgraad en de stand op 31 december van dit jaar. De ontwikkelingen op de financiële markten hebben hierop een grote invloed.

Wil je meer weten over het herstelplan bij PDN klik dan hier.