Nieuwsberichten

Bestuurswissel PDN: Piet Rennen en Wim Reinartz Gepubliceerd op: 23-12-2020

Rennen Piet.jpg (210 KB)Op 7 december 2020 is Piet Rennen afgetreden als bestuurslid van PDN namens de werknemers. Hij is 9 jaar bestuurder geweest en heeft daarmee een indrukwekkende staat van dienst. Piet is vooral actief geweest in de beleggingscommissie van PDN.

Inmiddels is Piet in de verkiezingen verkozen als kandidaat bestuurder namens de pensioengerechtigden. Tegen deze achtergrond heeft het PDN bestuur hem op 16 december benoemd als aspirant-bestuurder. Op deze wijze kan Piet in de overbruggingsfase naar zijn beoogde formele terugkeer nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het fonds.


Reinartz Wim_cropped.jpg (342 KB)
Wim Reinartz is op 7 december benoemd als bestuurslid voor PDN namens de werknemers. Hij volgt daarmee Piet Rennen op.
Wim is employment & reintegration specialist bij DSM en voorgedragen door de centrale ondernemingsraad.

Binnen het bestuur heeft Wim informatietechnologie als aandachtsgebied. Hij is daarnaast lid van de commissie pensioenen en communicatie.We bedanken Piet voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds namens de werknemers en wensen Wim veel succes toe.