Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q3 2020 Gepubliceerd op: 09-11-2020

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 96,7%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 96,5%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen daalden in het derde kwartaal van 7.880 naar 7.704 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het derde kwartaal van 7.358 naar 7.447 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het derde kwartaal 1,6%.
Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal, klik hier.