Nieuwsberichten

Uitslag bestuursverkiezingen bekend Gepubliceerd op: 07-06-2020

Per 1 juli 2020 loopt de zittingstermijn van bestuursleden Michel Ubachs en Ton de Boer af. Omdat ze allebei namens de pensioengerechtigden zitting hebben in het bestuur, vonden er verkiezingen plaats en konden alle pensioengerechtigden hun stem uitbrengen. Michel Ubachs is niet beschikbaar voor herbenoeming, Ton de Boer heeft zich wel weer verkiesbaar gesteld. Tot en met 25 april jongstleden kon worden gestemd op 8 kandidaten. In totaal werden 1.124 papieren stembiljetten ingestuurd en werd er 2.267 keer digitaal gestemd. Dit betekent dat 25,4% van de pensioengerechtigden heeft gestemd. Dank daarvoor!


Verkiezingsuitslag
2 zetels beschikbaar

Kandidaat

Online stemmen

Papieren stembiljetten

Totaal

1.      Ton de Boer

651

226

877

2.      Frank Teeuwisse

381

281

662

3.      Rein Pikaart

343

209

552

4.      Piet Rennen

352

130

482

5.      Arie Sonneveld

143

86

229

6.      Hans van Nistelrooij

156

47

203

7.      René Verstraeten

133

63

196

8.      Henk Lukkezen

108

82

190

Totaal

2.267

1.124

3.391


Ton de Boer aanvaardde zijn benoeming en is als zittend bestuurslid herbenoemd. Frank Teeuwisse zag af van benoeming. Het bestuur benaderde Rein Pikaart om invulling te geven aan de bestuursvacature. Rein Pikaart aanvaardde zijn voordracht. De voorbereidingen voor het benoemingsproces zijn in gang gezet.

Herbenoemd namens de pensioengerechtigden   Voorgedragen namens de pensioengerechtigden
 Boer de Ton_res.jpg (328 KB)   Pikaart Rein.jpg (61 KB)

 Ton de Boer
 Leeftijd: 67 jaar
 Woonplaats: Brunssum

 

 Rein Pikaart
 Leeftijd: 68 jaar
 Woonplaats: Born