Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in 2023 Gepubliceerd op: 26-03-2024

Naar aanleiding van de jaarafsluitingen zijn de einde jaarcijfers (oftewel het vierde kwartaal van 2023) aangepast. De hoofdpunten zijn als volgt:

  • De dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 133,1% naar 120,2%. Eind 2023 heeft PDN de pensioenen verhoogd. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met ongeveer 7%-punt.
  • De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden) daalde in het vierde kwartaal van 128,7% naar 127,9%.
  • De pensioenverplichtingen stegen in het vierde kwartaal van 5.189 naar 6.117 miljoen euro. Door het verhogen van de pensioenen eind 2023 stegen de pensioenverplichtingen met ongeveer 329 miljoen euro. De overige stijging van de pensioenverplichtingen is te verklaren door de daling van de rente.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het vierde kwartaal van 6.905 naar 7.350 miljoen euro. Het rendement over het vermogen bedroeg in het vierde kwartaal 7,1%.

Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het vierde kwartaal, klik hier.  

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......