Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q4 2023 Gepubliceerd op: 09-02-2024

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 133,1% naar 120,0%. Eind 2023 heeft PDN de pensioenen verhoogd. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met ongeveer 7%-punt.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, daalde in het vierde kwartaal van 128,7% naar 127,8%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen stegen in het vierde kwartaal van 5.189 naar 6.118 miljoen euro. Door het verhogen van de pensioenen eind 2023 stegen de pensioenverplichtingen met ongeveer 329 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het vierde kwartaal van 6.905 naar 7.342 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het vierde kwartaal 7,1%.

Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het vierde kwartaal, klik hier.  

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......