Nieuwsberichten

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan PDN Gepubliceerd op: 14-11-2023

De nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan (VO) zijn bekend.

Verkiezing pensioengerechtigden in het VO

In oktober vonden de verkiezingen plaats van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het VO van PDN. Op 16 oktober heeft de kiescommissie van het VO het verslag van de verkiezingsuitslag ontvangen.

In totaal werden 12986 uitnodigingen verstuurd om te stemmen. Van de pensioengerechtigden bracht ruim 15,5% hun stem uit. PDN dankt iedereen voor het stemmen.

De uitslag van de verkiezing pensioengerechtigden

Vier zetels beschikbaar
2023-uitslag-verkiezing-pensioengerechtigden.png (36 KB)

Gekozen namens de pensioengerechtigden in het VO


Boer de Ton_res.jpg (328 KB)

portet-feike-hylarides.jpg (21 KB)

portet-arno-smeets.jpg (22 KB)

portet-marjon-doggen-muijres.jpg (10 KB)

Ton de Boer
Geboren: 1953
Woonplaats: Brunssum
1e zittingstermijn

Feike Hylarides
Geboren: 1945
Woonplaats: Maastricht
1e zittingstermijn

Arno Smeets
Geboren: 1953
Woonplaats: Susteren
1e zittingstermijn

Marjon Doggen-Muijres
Geboren: 1961
Woonplaats: Echt
1e zittingstermijn

De pensioengerechtigden zijn benoemd als aspirant-lid tot 1-7-2024 en als VO-lid vanaf 1-7-2024 tot 1-7-2028. De aftredende en de niet gekozen zittende leden maken hun termijn af tot 1-7-2024.

Benoemd namens de deelnemers in het VO

Voor de vertegenwoordiging van alle werknemers die bij PDN pensioen opbouwen waren 2 zetels beschikbaar. Hiervoor hebben zich 2 kandidaten beschikbaar gesteld waardoor geen verkiezingen nodig waren. Beide deelnemers zijn benoemd.

portet-marc-silvertand.jpg (13 KB) portet-jan-schreuder.jpg (17 KB)

Marc Silvertand
Geboren: 1968
Woonplaats: Heerlen
Herbenoemd,
3e zittingstermijn

Jan Schreuder
Geboren: 1960
Woonplaats: Den Hoorn
Per direct VO-lid,
1e zittingstermijn

Wij danken alle kandidaten voor hun aanmelding en wensen de nieuwe VO-leden een goede zittingstermijn toe.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......