Nieuwsberichten

Benoeming bestuursleden goedgekeurd door DNB Gepubliceerd op: 28-08-2023

Arie Sonneveld en Peter Pasmans.JPG (30 KB)

De vacatures in het bestuur zijn ingevuld door de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Eerder waren beide kandidaten getoetst door de Raad van Toezicht van het fonds, en nu is ook de goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank ontvangen. Het betreft Arie Sonneveld, die in het bestuur zitting neemt namens de pensioengerechtigden, en Peter Pasmans, die naast dsm-firmenich de andere aangesloten ondernemingen representeert. PDN voert immers de collectieve pensioenregeling uit voor 16 ondernemingen.

Met de benoeming van Peter Pasmans zijn de belangen van alle aangesloten ondernemingen voortaan ook formeel vertegenwoordigd in het PDN bestuur.

Door toetreding tot het bestuur ontstaat er een vacature in het Verantwoordingsorgaan van PDN.

In het juli-nummer van PDN Magazine heb je al kennis kunnen maken met Arie Sonneveld.
Binnenkort zullen we ook Peter Pasmans nader aan je voorstellen.
Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......