Nieuwsberichten

Bestuur PDN krijgt externe voorzitter Gepubliceerd op: 26-05-2023

De huidige bestuursvoorzitter van PDN, Edith Schippers, bereikt binnenkort het einde van haar verlengde bestuurstermijn. Haar opvolger zal voor het eerst niet intern worden geworven, maar extern worden aangetrokken. Deze wijziging houdt verband met de ontwikkeling van PDN door de jaren heen. Eerder was PDN het ondernemingspensioenfonds voor de medewerkers van DSM in Nederland. Dat is inmiddels al lang niet meer zo. Door de jaren heen hebben bedrijfsonderdelen van DSM die zijn verkocht zich ook bij het fonds aangesloten. Inmiddels verzorgt PDN de collectieve pensioenregeling voor 16 ondernemingen, waaronder dsm-firmenich.

De samenstelling van het bestuur blijft – zoals dat heet – paritair. Dat wil zeggen dat er vier bestuursleden zijn die via de werkgevers worden voorgedragen, twee bestuursleden worden via de Centrale Ondernemingsraad voorgedragen en twee bestuursleden worden gekozen door de gepensioneerden. Om de pariteit in evenwicht te houden, wordt de werkgeverszetel weer ingevuld. Om uitdrukking te geven aan de veranderde samenstelling van het fonds, heeft het bestuur de aangesloten ondernemingen, zijnde niet DSM, gevraagd iemand voor te dragen.

Zodra bekend is wie de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid worden, maken we dit bekend.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......