Nieuwsberichten

Laat je stem horen! Hoeveel onzekerheid accepteer jij in je pensioen? Gepubliceerd op: 27-02-2023

Op 23 december 2022 stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). De wet moet nu nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Ondanks alle discussie en onzekerheid of de wet ingaat op 1 juli 2023, moet PDN door met de voorbereidingen.

Onderzoek: Hoe kijk jij naar je pensioen?

Bij een goede voorbereiding hoort ook een onderzoek naar de mening van jou als deelnemer. Daarom ontvangt iedere hoofdverzekerde binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan een onlineonderzoek over onzekerheid rondom pensioen. Iedereen waar wij een mailadres van hebben, ontvangt, in de week van 6 maart, van ons een mail. Wij sturen die mails zelf vanuit PDN@newsletter.dsm.com. Dit is dus geen ‘phishing’ en check je folder ‘Ongewenste mail’ als je de mail niet kreeg. Deelnemers waar we geen mailadres van hebben, ontvangen de uitnodiging via de post.

Waarover gaat het onderzoek?

PDN belegt voor je pensioen. De beleggingsresultaten dragen bij aan de hoogte van je pensioen. De hoogte van je pensioen is dus niet zeker. Iedereen gaat verschillend om met deze onzekerheid. We willen graag van je weten wat je belangrijk vindt als het om jouw pensioen gaat. Staat zekerheid bij jou bovenaan? Of zeg je: het pensioenfonds mag best een verantwoord risico lopen met het beleggen als dat de kans vergroot op een hoger pensioen?

Wees gerust, je hoeft geen expert te zijn op het gebied van pensioenen en beleggen om het onderzoek in te vullen. Laat je stem horen!

Waarom is dit onderzoek van belang?

De uitkomsten geven het bestuur een beeld van hoe jij en andere deelnemers van het pensioenfonds aankijken tegen het nemen van beleggingsrisico. Dit helpt bij het opstellen van het beleggingsbeleid van het fonds.

Het onderzoek is anoniem

Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen, voert het onafhankelijke bureau IG&H het onderzoek voor ons uit. Natuurlijk worden jouw antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld en helemaal anoniem verwerkt.

Informatie over de resultaten

Later dit jaar informeren wij iedereen over de resultaten van het onderzoek.
Alvast veel dank voor de medewerking!

Wil jij in de toekomst ook via mail meedoen aan onlineonderzoeken?

Je kunt de post gewoon op papier blijven ontvangen maar toch via mail uitnodigingen voor onderzoeken krijgen. Ga dan naar ‘Mijn PDN Pensioen’ op onze website en vul onder ‘Mijn gegevens’ je e-mailadres in. Wil je liever alle post digitaal ontvangen dan kun je dat daar ook aangeven.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......