Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q4 2022 Gepubliceerd op: 10-02-2023

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 132,6% naar 123,8%, met name vanwege de toeslagverlening per 1 januari 2023.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, steeg in het vierde kwartaal van 122,6% naar 127,1%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen stegen in het vierde kwartaal van 5.193 naar 5.599 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het vierde kwartaal van 6.885 naar 6.932 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het vierde kwartaal 1,3%.

Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het vierde kwartaal, klik hier.  

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......