Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q3 2022 Gepubliceerd op: 11-11-2022

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 128,1% naar 132,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, steeg in het derde kwartaal van 117,5% naar 122,6%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen daalden in het derde kwartaal van 5.624 naar 5.193 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen daalde in het derde kwartaal van 7.207 naar 6.885 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het derde kwartaal -4,0%.

Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal, klik hier.  

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......