Nieuwsberichten

Resultaat van het deelnemersonderzoek is binnen Gepubliceerd op: 04-11-2022

Eind september en begin oktober heeft PDN samen met DSM en vakbonden onder alle deelnemers van PDN een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek vraagt naar de voorkeur voor elementen in de toekomstige pensioenregeling ook wel het nieuwe pensioenstelsel genoemd. De uitkomsten van het onderzoek helpen sociale partners (werkgever en vakbonden) bij de te maken keuzes hierin. Wij bedanken iedereen die het onderzoek invulde. De hoge respons bevestigt dat jullie dit belangrijk vinden.

Ruim 3.600 actieve deelnemers (werkenden bij DSM en bij de DSM aangesloten ondernemingen, die in het verleden onderdeel waren van DSM), gewezen deelnemers (voormalige werknemers maar nog niet gepensioneerd) en gepensioneerden vulden de vragenlijst in. Dit betekent dat ongeveer 20% van alle deelnemers heeft deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een zeer hoog aantal vergeleken met andere fondsen en is een representatief deel van alle deelnemers.

De resultaten uit het onderzoek in hoofdlijnen:

  • Er is sprake van een consistent beeld. De twee groepen actieve deelnemers (bij DSM en bij de aangesloten ondernemingen, die in het verleden onderdeel waren van DSM), de gepensioneerden en de gewezen deelnemers hebben in grote mate vergelijkbare voorkeuren. Verschillen tussen leeftijd en inkomen zijn er maar in beperkte mate.
  • Actieve deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers vertrouwen PDN, voelen zich daar thuis en zijn vooral tevreden over de informatie, die zij van PDN over hun pensioen krijgen. Jongere deelnemers staan wat verder af van PDN.
  • Het vertrouwen in PDN staat in groot contrast met dat in het nieuwe pensioenstelsel. Het is onduidelijk wat het nieuwe stelsel voor deelnemers en gepensioneerden van PDN gaat betekenen en het vertrouwen dat deze overgang voor hen goed gaat uitpakken is beperkt.
  • Alle groepen willen vooral een stabiele pensioenuitkering en hebben in meerderheid een voorkeur voor een aandeel in de gezamenlijke PDN-pensioenpot (in plaats van een individuele pot). Deze elementen vindt men ook het belangrijkst in een nieuwe pensioenregeling.
  • De voorkeuren met betrekking tot wie het beleggingsbeleid moet bepalen (PDN of iedere deelnemer zelf) en of het fonds een buffer zou moeten aanhouden zijn redelijk gelijk verdeeld. Deze elementen vinden deelnemers echter minder belangrijk in een nieuwe regeling.
Met deze informatie hebben de sociale partners een duidelijk kompas als het gaat om de opvattingen en voorkeuren van de deelnemers bij PDN. Aan hen de taak om de resultaten van het onderzoek te vertalen naar een passende toekomstige pensioenregeling.

Via de website van PDN, maar ook via het PDN Magazine en een periodieke nieuwsbrief blijft PDN deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers op de hoogte houden van ontwikkelingen over het nieuwe pensioencontract.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe pensioencontract of ga rechtstreeks naar de button op de website van PDN.