Nieuwsberichten

Mogelijke verhoging van pensioenen Gepubliceerd op: 02-06-2022

Enige tijd geleden is in de Tweede Kamer een voorstel ingediend om de voorwaarden voor verhoging van pensioenen door pensioenfondsen te verruimen. PDN heeft in eerdere nieuwsberichten en in recente Podcasts een toelichting gegeven op dit voorstel (de zogenaamde Motie van Dijk). De aanpassing komt er kort gezegd op neer dat een pensioenfonds in 2022 al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% pensioenen zou mogen verhogen (indexeren). Tot nu toe lag die ondergrens op 110%. Deze verruiming is echter niet vanzelfsprekend. Er zijn meerdere voorwaarden aan verbonden.

Belangrijkste voorwaarde is dat elk pensioenfondsbestuur, dus ook van PDN, een evenwichtig besluit moet nemen met betrekking tot het verhogen van pensioenen. Het bestuur voelt de druk om de pensioenen en de pensioenopbouw te verhogen, zeker omdat we dit al zoveel jaren niet hebben kunnen doen. Tegelijk is het de plicht van het bestuur om ook naar de toekomst te kijken (overgang naar nieuw pensioencontract) en de belangen van alle deelnemers mee te wegen. Dat zijn zowel de belangen van de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers als de gepensioneerden. Dit betekent dat het bestuur op dit moment verschillende opties onderzoekt om te bekijken welk besluit het meest evenwichtig is voor iedereen.

Er zijn dus nog onzekerheden ten aanzien van een mogelijke verhoging, en de hoogte hiervan. Het voornemen van het bestuur is om hierover op 22 juni een besluit te nemen. Daarna zal er zo snel mogelijk over worden gecommuniceerd.

Jouw mening telt!
Heb jij vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?