Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q1 2022 Gepubliceerd op: 12-05-2022

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad steeg aan het einde van het eerste kwartaal van 115,5% naar 123,1%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, steeg aan het einde van het eerste kwartaal van 108,9% naar 112,5%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen daalden in het eerste kwartaal van 7.111 naar 6.424 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen daalde in het eerste kwartaal van 8.212 naar 7.909 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het eerste kwartaal -3,2%.

Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het eerste kwartaal, klik hier.