Nieuwsberichten

De ontwikkeling van de dekkingsgraad Gepubliceerd op: 15-04-2022

De dekkingsgraad van PDN heeft zich in het eerste kwartaal van 2022 zeer positief ontwikkeld en is gestegen naar 123,1%. Dat is een stijging met maar liefst 7,6% ten opzichte van de dekkingsgraad eind 2021. De dekkingsgraad laat zien of PDN genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De dekkingsgraad wordt aan het einde van iedere maand vastgesteld.

Voor een beslissing over het verhogen van de pensioenen, ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd, moet een pensioenfonds rekenen met de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt en daalt de beleidsdekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand en geeft hierdoor een stabieler beeld van onze financiële situatie. Ook onze beleidsdekkingsgraad is gestegen, van 108,9% eind 2021 naar 112,5% aan het einde van het eerste kwartaal.

In eerdere nieuwsberichten en ook in de podcast van Edith Schippers zijn we nader ingegaan op gewijzigde wetgeving die het pensioenfondsen onder voorwaarden mogelijk maakt om al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen te mogen verhogen. De door de overheid voorgeschreven regels worden daarvoor tijdelijk aangepast. Het pensioenfondsbestuur moet daarvoor wel een afgewogen besluit nemen.

Het bestuur van PDN heeft nadrukkelijk de doelstelling om te indexeren als dit verantwoord is. Het bestuur is verplicht om daarbij een evenwichtige afweging te maken tussen de belangen van alle generaties deelnemers. Hierbij wordt zeker rekening gehouden met de indexatieachterstand bij alle deelnemers en met name bij de gepensioneerden. Maar ook de toekomstige verplichtingen moeten worden meegewogen, net als de nadere invulling van de Wet Toekomst Pensioenen. Verhoging van de pensioenen mag niet leiden tot een onzekere financiële situatie in de toekomst.

Het bestuur zal naar verwachting op 22 juni een besluit nemen of indexatie vanaf 1 juli 2022, op basis van de aangepast toeslagregels, verantwoord is.