Nieuwsberichten

Wijziging fondsbestuur Gepubliceerd op: 01-04-2022

In een eerder nieuwsbericht op onze website gaf het bestuur aan de werkwijze te gaan veranderen. Twee bestuursleden van PDN worden belast met taken die gericht zijn op de procesbeheersing binnen het fonds en de uitvoering van de door het bestuur genomen (beleids)besluiten. Zij krijgen de titel van operationeel bestuurder. De nieuwe werkwijze moet leiden tot een efficiëntere tijdsbesteding van bestuursleden waardoor het bestuur beter is voorbereid op de toekomst.

De Vries, Eiko-small.jpg (1.34 MB)Eiko de Vries wordt de eerste operationeel bestuurder. Eiko is sinds april 2018 extern bestuurslid, voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland. Hij blijft voorzitter van de Commissie Pensioenen & Communicatie en heeft als specifiek aandachtsgebied de implementatie van de Wet Toekomst Pensioen. Daarnaast gaat hij de werkgroep leiden die de activiteiten rond de toekomstverkenning van PDN coördineert. Zodra bekend is wie als tweede operationeel bestuurder aan de slag gaat, zullen we dat meteen melden. Ook in de onlangs gepubliceerde podcast van Edith Schippers wordt nader ingegaan op de gewijzigde werkwijze van het bestuur.