Nieuwsberichten

Wisseling in de samenstelling van de Raad van Toezicht Gepubliceerd op: 12-01-2022

Grobbe, Rajesh cropped.jpg (757 KB)Op 1 januari 2022 heeft een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van PDN. Jac Kragt heeft de RvT verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Rajesh Grobbe (37 jaar) is, op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan, benoemd als zijn opvolger. Rajesh heeft een brede ervaring in de pensioensector en zal binnen de RvT zich vooral richten op de financiële- en risicobeheer-onderwerpen in het fonds.
Samen met Margreet Teunissen (voorzitter) en Mila Hoekstra is daarmee wederom een complementair en divers samengesteld RvT-team beschikbaar om de ontwikkelingen in PDN te beoordelen en te klankborden met het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.      

Het bestuur dankt Jac voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds en wenst Rajesh veel succes in zijn nieuwe rol.  

Jouw mening telt!
Heb jij vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?