Nieuwsberichten

Tevreden over PDN, wel ruimte voor verbetering Gepubliceerd op: 03-12-2021 Man met kleinkind.jpg (488 KB)PDN onderzoekt elke twee jaar of deelnemers tevreden zijn over het pensioenfonds. We willen graag weten hoe ze denken over onze dienstverlening en communicatie en waar ze nog ruimte zien voor verbetering. In het voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor Pensioenfondsen’ (BMP) uit. Ook andere ondernemingspensioenfondsen namen deel. Zo weten we ook hoe goed we het doen ten opzichte van andere fondsen. We spreken Mark Gerards, communicatieadviseur bij DPS, over de resultaten en het vervolg.

“Tijdige en duidelijke communicatie over een complex onderwerp.”

Resultaten deelnemers

Mark: “Ik wil iedereen bedanken die het onderzoek invulde. We krijgen daarmee belangrijke informatie waarmee we wat kunnen. Onze deelnemers zijn in het algemeen tevreden met het fonds. We krijgen een algemeen rapportcijfer van 7,4, een 7,4 voor onze informatievoorziening en een 7,5 voor de kwaliteit van de service en dienstverlening. Ongeveer driekwart vindt dat ze helder inzicht krijgen in hun pensioenregeling. Ook is pensioenbewustzijn vaak aanwezig. Daar ben ik blij mee, want het is een complex onderwerp. Ik vond het opvallend dat deelnemers maar beperkt pensioeninformatie willen ontvangen via social media.”
Zijn er nog verbeteringen mogelijk? Mark: “Bijna de helft van de deelnemers vindt dat we beter moeten communiceren over financiële risico’s. Ook willen ze graag meer informatie over hun eigen situatie. Ik schrok een beetje van de wat lage score op het begrijpen waaraan de klant behoefte heeft. Daarmee gaan we uiteraard aan de slag."
                                          

Het deelnemersonderzoek richtte zich op twee doelgroepen: actieve deelnemers en gepensioneerden. De pensioenfondsen van Philips, ING, ABN AMRO, SABIC, Staples en Rail en OV namen deel aan de benchmark.

Resultaten gepensioneerden
“Gepensioneerden zijn over alle onderwerpen positiever dan deelnemers”, vertelt Mark. “Ze waarderen het fonds met een 7,9, de informatievoorziening met een 8,0 en de kwaliteit van de service en dienstverlening met een 8,1. Driekwart heeft een positief beeld van het pensioenfonds en vier op de vijf hebben (veel) vertrouwen in PDN. Bijna alle gepensioneerden vinden dat ze helder inzicht krijgen in hun pensioenregeling. Ze willen wel een beter inzicht in waarom al jarenlang geen indexatie plaatsvond, wat de gevolgen hiervan zijn en wat ze zelf kunnen doen om hun pensioen op niveau te houden.”

Maatschappelijk verantwoord
PDN wilde ook weten hoe belangrijk deelnemers en gepensioneerden maatschappelijk verantwoord beleggen vinden. Mark: “Volgens hen moeten we, bij bedrijven waarin we beleggen, rekening houden met hoe die bedrijven omgaan met mensen en milieu. Het maatschappelijk verantwoord beleggen mag alleen niet ten koste gaan van het rendement of leiden tot hogere risico’s.”

Vergelijking

De deelnemers van PDN zijn over het algemeen bijna net zo tevreden als deelnemers bij vergelijkbare pensioenfondsen. Gepensioneerden zijn over sommige onderwerpen iets minder positief. Hoe komt dat? Mark: “Een verklaring daarvoor is dat andere fondsen de afgelopen jaren indexeerden. PDN kon dat niet doen.” Uit het onderzoek blijkt verder dat deelnemers en gepensioneerden van aangesloten ondernemingen hetzelfde denken over ons fonds. We zien hier geen grote afwijkingen.

      “Mensen willen beter inzicht in wat ze zelf kunnen doen om hun pensioen op niveau te houden”

Hoe verder?
We zijn blij met de onderzoeksresultaten, maar we zien zeker ruimte voor verbetering. Mark: “We gaan werken aan de klantgerichtheid. Zo schenken we extra aandacht aan onze communicatie over duurzaamheid. We voerden afgelopen jaar al een aantal acties op dit gebied uit. Daarover lees je ook meer op onze website. Verder werken we aan een nog groter pensioenbewustzijn en willen we mensen meer inzicht geven in de financiële risico’s en gevolgen van jaren niet indexeren en een verlaagde pensioenopbouw. We breiden ‘Mijn PDN Pensioen’ bijvoorbeeld klantgerichter uit en we gaan aan de slag met een financiële planner.” Wordt vervolgd dus!