Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q3 2021 Gepubliceerd op: 08-11-2021

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad steeg aan het einde van het derde kwartaal van 109,6% naar 111,2%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, steeg aan het einde van het derde kwartaal van 101,7% naar 105,2%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen daalden in het derde kwartaal van 7.230 naar 7.177 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het derde kwartaal van 7.925 naar 7.980 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het derde kwartaal 0,9%.
Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal, klik hier.