Nieuwsberichten

PDN bereidt zich voor op het pensioenakkoord Gepubliceerd op: 02-09-2020

Op 31 augustus jl. vond bij PDN een themamiddag plaats rondom het pensioenakkoord.

Tijdens deze digitale middag waaraan bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan deelnamen, werden de nieuwe contractvormen uitvoerig toegelicht en besproken. Onder leiding van bestuurslid Eiko de Vries gaven Dick Boeijen (PGGM) en Roel Mehlkopf (Cardano) een toelichting en werden via stellingen voor- en nadelen van de contractvormen besproken. Er werd stilgestaan bij het transitietraject in de komende jaren, de keuzen die gemaakt moeten worden en de verantwoordelijkheden die de afzonderlijke fondsorganen daarin hebben. Ook communicatie met de deelnemers kwam uitvoerig aan bod.

Aan het eind van de sessie werd afscheid genomen van bestuurslid Michel Ubachs en van 3 leden van het Verantwoordingsorgaan: Henk Lukkezen, Dirk van den Bos en John van Engelen. Voorzitter Edith Schippers en Gerard Rutten bedankten alle leden voor hun grote inzet voor het pensioenfonds. Gezien zijn lange staat van dienst was Michel ‘het geweten van het fonds’ waarbij de belangen van alle deelnemers altijd voorop stonden. Meer over Michel is te lezen in het PDN Magazine van november, waarin ook een interview met John van Engelen is opgenomen.

Tijdlijn Pensioenakkoord

 

Overheid

Werkgever/pensioenfondsen

2020

Rapportage werkgroepen en concept wetgeving

Fase 1: begrijpen

1 januari 2022

Definitief wettelijk kader

Fase 2: ontwerpen - onderhandelingen

2022 -2026

 

Fase 3: invoeren

 Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......