Nieuwsberichten

Een Pensioenakkoord, hoe nu verder voor PDN? Gepubliceerd op: 18-06-2020 De regering, werkgevers en werknemers hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond en afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel.

Handshake.jpg (166 KB)Sociale partners en werkgever gaan zich samen met PDN de komende tijd verdiepen in het Pensioenakkoord. Ze onderzoeken wat dit betekent voor alle deelnemers van PDN en wanneer een overstap naar een nieuwe regeling gemaakt wordt.
Wat het precies betekent voor de PDN deelnemers is nu dus nog niet te zeggen.
Een aantal afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog
De AOW-leeftijd tot 2026 ligt vast:
  • In 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 en 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2025 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is. Het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 moet nog worden aangenomen.

Vroegpensioen 3 jaar voor je AOW-leeftijd
Op dit moment moet je werkgever een hoge boete betalen als je geld krijgt om met vervroegd pensioen te gaan. Deze maatregel wordt tijdelijk versoepeld. Vanaf 2021 betaalt je werkgever die boete niet als:

  • je 3 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • je van je werkgever maximaal € 21.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop je stopt met werken tot je AOW-leeftijd, en
  • de uitkering uiterlijk in 2025 is gestart.

Het is een keuze van sociale partners en de werkgever om in de cao een vroegpensioenregeling af te spreken. Als je van deze regeling gebruik kunt maken, dan kun je de uitkering aanvullen door het pensioen bij PDN eerder te laten ingaan.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw bij PDN gaat veranderen. Je werkgever betaalt nu voor elke werknemer evenveel premie. Het maakt niet uit hoe oud de werknemers zijn. Daardoor betaalt je werkgever voor jongere werknemers te veel premie en voor oudere werknemers te weinig. Een deel van de premie voor jongere werknemers gaat naar het pensioen van oudere werknemers. Dat systeem (de doorsneepremie) werkte lang goed, maar is nu aan vernieuwing toe. Daarom gaat dit veranderen. De bedoeling is dat het nieuwe systeem eerlijker wordt en dat de voor jou betaalde premies in je eigen pensioenspaarpot terechtkomen. Wel is de verwachting dat het nieuwe pensioen minder zeker wordt dan nu omdat naar alle waarschijnlijkheid de beleggingsresultaten van het pensioenfonds meteen verwerkt moeten worden in de pensioenuitkeringen en in de pensioenspaarpot van de actieven. Het pensioen kan daardoor sneller geïndexeerd worden, maar als het minder gaat kan het ook sneller verlaagd worden.

...wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd bij PDN?
Hierover moeten sociale partners eerst nog een keuze maken. Om het Pensioenakkoord ook te laten gelden voor gepensioneerden en mensen die al een behoorlijke tijd pensioen opbouwen, moeten de al opgebouwde pensioenen omgezet worden naar het nieuwe pensioencontract. Dat is nu nog niet zomaar mogelijk. Daarom is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de overheid dit wettelijk mogelijk gaat maken.

...hoe snel gaat dit allemaal gebeuren?
De bedoeling is dat het nieuwe stelsel vanaf 2022 ingaat. Maar niet iedereen kan of wil op hetzelfde moment over. Er komt dus een overgangssituatie. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vanaf 2022 maximaal vier jaar de tijd om de stap te zetten. Op 1 januari 2026 moet iedereen in het nieuwe pensioenstelsel zitten. Wat voorop staat is dat iedereen voldoende tijd krijgt om de overstap zorgvuldig te maken. Sociale partners en PDN gaan samen bepalen wanneer het beste moment is om de stap te maken.

…wat gebeurt er tot aan de overstap?
Eind dit jaar loopt de huidige pensioen- en uitvoeringsovereenkomst af. Sociale partners en PDN zijn al gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst. Ook de aansluitingsovereenkomsten met de aangesloten ondernemingen worden opnieuw afgesloten.

…en de pensioenverlagingen?
Wettelijk moeten alle pensioenfondsen de pensioenen verlagen als de dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90% staat. De dekkingsgraad van PDN was op 31 mei 92,6%. Als de economische situatie de rest van het jaar weer verder verslechtert, is de kans op verlaging nog steeds aanwezig. Maar uiteindelijk is de situatie op 31 december bepalend.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......