Nieuwsberichten

Pensioenakkoord – nieuwe AOW-leeftijden Gepubliceerd op: 18-07-2019 In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW- leeftijd minder snel stijgt.

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 2 juli ingestemd. Op 5 juli heeft de publicatie in het Staatsblad plaatsgevonden. Daarmee is deze afspraak uit het pensioenakkoord definitief.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de dag waarop je AOW krijgt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Tot 2022 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen naar 67 jaar. Na 2024 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is.

Wat betekent dat voor mijn AOW?

Ben je geboren op of vóór 31 december 1957
Kijk dan in onderstaande tabel wat je AOW-leeftijd is op basis van het pensioenakkoord 2019. Je ontvangt AOW vanaf de dag dat je je AOW-leeftijd bereikt. 
Handshake.jpg (166 KB)

Ben je geboren na 31 december 1957?
Dan is je precieze AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van je levensverwachting. Wel is bekend dat je AOW-leeftijd dan minimaal 67 jaar is. Vijf jaar voordat je AOW-leeftijd ingaat, wordt je definitieve AOW-leeftijd bepaald. Kijk voor meer informatie over je AOW-leeftijd op www.svb.nl.


Wat betekent dat voor mijn pensioenuitkering bij PDN?

Ontvang je op dit moment een tijdelijke pensioenuitkering1) die eindigt op je ‘oude’ AOW-leeftijd? Wij nemen contact met je op (schriftelijk of telefonisch) als je uitkering eerder eindigt door de nieuwe AOW-leeftijd.

Ga je binnenkort een tijdelijke pensioenuitkering ontvangen, dan houden wij er rekening mee dat de uitkering eindigt op je ‘nieuwe’ AOW-leeftijd.

1) Voorbeelden van tijdelijke pensioenuitkeringen zijn een PPS-uitkering, een arbeidsongeschiktheidspensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Ook een ouderdomspensioen waarbij je ervoor hebt gekozen om tot je AOW-leeftijd een hogere uitkering te ontvangen en daarna een blijvend lagere uitkering, is een voorbeeld van een tijdelijke pensioenuitkering.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......