Nieuwsberichten

Pensioenakkoord: geen nieuwe ontwikkelingen Gepubliceerd op: 08-11-2019 In het PDN Magazine van oktober legt PDN-voorzitter Edith Schippers uit waarom het belangrijk is dat er een pensioenakkoord werd afgesloten in juni dit jaar.

Het pensioenakkoord geeft de hoofdlijnen en contouren aan van toekomstig pensioen in Nederland. De details van het akkoord worden verder uitgewerkt door een stuurgroep waarin deskundigen van het ministerie van Sociale Zaken, werkgevers, vakbonden, toezichthouders en pensioenfederatie zitting hebben. PDN volgt de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het akkoord natuurlijk nauwgezet omdat deze uitwerking invloed kan hebben op alle deelnemers van PDN.

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen rondom de verdere uitwerking van het pensioenakkoord buiten datgene wat al bekend was zoals de afspraken over het opschuiven van de AOW-leeftijd. Zie ook het nieuwsbericht van 18 juli.

Lees meer over het pensioenakkoord en hoe het PDN-bestuur zich hierop voorbereidt in het PDN Magazine van oktober.
Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......