Nieuwsberichten

Bereid je goed voor op het nieuwe pensioenstelsel Gepubliceerd op: 02-09-2022

In de komende jaren voert de Nederlandse overheid een aantal wijzigingen door in het pensioenstelsel. Zo komen er nieuwe regels die ook gaan gelden voor het pensioen bij PDN. De sociale partners moeten hiervoor een aantal belangrijke beslissingen nemen.

En jij kunt je voorkeur uitspreken!

Doe mee aan het deelnemersonderzoek  
We vinden het belangrijk dat jij als deelnemer aan het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) je voorkeur kunt uitspreken over enkele basiskenmerken van de pensioenregeling. Daarom voert PDN in samenwerking met de werkgever en vakbonden, in september 2022 een onderzoek uit.
Je ontvangt op 13 september een uitnodiging per e-mail vanuit Motivaction. Het is een online onderzoek dat wordt verstuurd naar deelnemers bij PDN waarvan een e-mailadres bekend is.

Is jouw e-mailadres niet bekend bij PDN en wil je in de toekomst ook meedoen aan dit soort onderzoeken? Geef PDN dan je e-mailadres door via Mijn PDN Pensioen.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder. Maar deze hogere levensverwachting, in combinatie met veranderende economische en demografische omstandigheden, zorgen er ook voor dat het huidige pensioenstelsel een aantal kwetsbaarheden kent. Om voor iedereen een goed pensioen te waarborgen, voert de overheid een aantal aanpassingen door.

Dit filmpje van de Nederlandse Rijksoverheid legt in drie minuten uit waarom een nieuw pensioenstelsel noodzakelijk is.

Blijf betrokken bij je pensioen
Zorg dat je goed op de hoogte bent van alle veranderingen. Dat geldt voor iedereen – als je al bent gepensioneerd, binnen enkele jaren met pensioen gaat, maar ook als je aan het begin of in het midden van je carrière staat. Klik hier voor alle informatie die wij voor jouw gemak bij elkaar hebben gezet.

Tijdens een speciale uitzending van DSM NL TV spraken Roel Mesters (DSM Total Rewards), Sarah Baghat (Vakbondsbestuurder FNV) en Peter Zegwaart (Marketingdeskundige voor pensioenfondsen) over het nieuwe pensioenstelsel en wat het voor jou betekent. Je kunt een opname van deze uitzending via onderstaande link bekijken.

https://web.microsoftstream.com/embed/video/7e35cb0b-d4a6-4a24-8e31-16e8d557c734?autoplay=false&showinfo=true 

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......