Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
Deze bestaat uit drie, van het pensioenfonds onafhankelijke, deskundigen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf op voordracht van het bestuur en met een advies van het Verantwoordingsorgaan.

Wat doet de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De Raad beoordeelt bijvoorbeeld:

  • of de procedures en processen van het fonds op orde zijn;
  • hoe het fonds wordt bestuurd;
  • hoe het bestuur omgaat met de risico’s van het fonds op de langere termijn.

Tevens heeft de Raad van Toezicht goedkeuringsrechten, bijvoorbeeld ten aanzien van het jaarverslag en de jaarrekening, de profielschets van bestuurders en het beloningsbeleid (behalve voor de Raad van Toezicht zelf).

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Rajesh Grobbe, Marlies van Loon en Cor van der Sluis.

 

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......