Podcasts: Belangen in balans

Pensioenfonds PDN podcastserie: Belangen in balans

Microfoontje.jpg (10 KB)Het bestuur van Pensioenfonds PDN vindt het belangrijk om jou als deelnemer regelmatig en goed te informeren over je pensioen en alles wat daarmee samenhangt. Dat doen we onder meer via brieven, nieuwsbrieven, het PDN Magazine en bijeenkomsten. En daar komt nu een nieuw communicatiemiddel bij: de podcast. In een podcast gaan we in gesprek met bestuursleden over onderwerpen die voor jou als deelnemer van belang kunnen zijn.  

Een podcast is een geluidsopname. Je kunt de podcast op verschillende manieren beluisteren, simpelweg door te klikken op het pijltje. Bijvoorbeeld achter de computer of vanaf de iPad met een kop koffie erbij. Maar ook tijdens een wandeling vanaf de mobiele telefoon. De populariteit van podcasts stijgt snel. Ze stellen je als luisteraar in staat om op een ontspannen manier informatie tot je te nemen, simpelweg door te luisteren. Waar en wanneer je maar wilt.
Het leek ons een mooie aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen die we al hebben.

We zijn benieuwd naar je mening

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van een podcast, of suggesties voor onderwerpen die we in een volgende podcast kunnen behandelen, laat het ons weten. Bij voorkeur via een mail.

Het voornemen is om elke 4 á 6 weken een podcast te publiceren. We wensen je veel luisterplezier.

Podcast Piet Molenaar.JPG (32 KB)
Aflevering 6

In deze aflevering spreekt Alfred Kool met Piet Molenaar, nieuw in het Pensioenfonds PDN-bestuur als operationeel bestuurder. Ze spreken over zijn rol en uitgebreid over zijn aandachtsgebied, beleggen. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan het belang van indexatie en de financiële omstandigheden en duurzaamheid.
Klik op de foto om de podcast te starten.Podcast PDN.jpg (40 KB)Aflevering 5
Misverstanden over pensioen. Aan het woord zijn Mark Gerards en Alfred Kool, beide communicatieadviseurs DPS. Zij praten over hoe pensioenfondsen werken aan het pensioen dat er in Nederland voor jou is geregeld. Dit doen zij aan de hand van de volgende vier onderwerpen:
1. Je krijgt levenslang pensioen
2. Pensioenfondsen maken geen winst
3. Je krijgt meer pensioen dan je hebt ingelegd
4. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels in de wereld
Klik op de foto om de podcast te starten.

Podcast Jos Op Heij.jpg (303 KB)
Aflevering 4
In deze aflevering spreekt Alfred Kool met bestuurslid Jos Op Heij over de invulling van de rol van Sleutelfunctiehouder Risicobeheer, die hij binnen Pensioenfonds PDN vervult. Daarnaast besteden ze kort aandacht aan het belang van het aanstaande deelnemersonderzoek in september. Met dit onderzoek brengen we uw wensen ten aanzien van het nieuwe pensioencontract zorgvuldig in kaart.
Klik op de foto om de podcast te starten.


Podcast Wim Reinartz.jpg (49 KB)
Aflevering 3
Voor deze aflevering ging Alfred Kool, communicatieadviseur bij Pensioenfonds PDN, in Sittard op de koffie bij Wim Reinartz, bestuurslid van Pensioenfonds PDN. Samen spraken ze over het besluit van Pensioenfonds PDN om de pensioenen te verhogen, ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. (Lees ook het nieuwsbericht van 22 juni). Later in het gesprek stippen ze nog een paar andere onderwerpen kort aan waaronder het nieuwe pensioencontract.
Klik op de foto om de podcast te starten.Podcast Eiko de Vries.png (690 KB)
Aflevering 2

Alfred Kool, communicatie adviseur bij Pensioenfonds PDN, ging op bezoek bij Eiko de Vries, extern bestuurder van Pensioenfonds PDN en voorzitter van de commissie Pensioenen & Communicatie. In het gesprek neemt Eiko ons mee in het traject Wet Toekomst Pensioenen, een van de grootste aankomende hervormingen in het pensioenstelsel in Nederland ooit. Daarnaast horen we ook over het verloop van de strategische toekomstverkenning van Pensioenfonds PDN en de huidige stand van zaken rondom indexatie.
Klik op de foto om de podcast te starten.


Podcast Edith Schippers.png (928 KB)

Aflevering 1
Voor de eerste podcast van Pensioenfonds PDN gingen we in gesprek met Edith Schippers, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PDN. Het werd een ontspannen gesprek van ruim 20 minuten bij haar thuis aan de keukentafel. In de podcast gaat ze uitgebreid in op de recent aangekondigde toekomstverkenning. Ook beantwoordt Edith vragen over de actuele ontwikkeling rond indexatie en dekkingsgraden en geeft ze een toelichting op de onlangs doorgevoerde aanpassing in de structuur van het fondsbestuur.
Klik op de foto om de podcast te starten.