Lifecycle rendement NPR

Lifecycle rendement NPR per leeftijdscategorie

Leeftijd  Rendementsportefeuille 
%
Zakelijke waarden
Matchingportefeuille
%
Vastrentende waarden
Rendement 2019 Rendement 2020 t/m
jan febr mrt  apr  mei   juni   juli   aug   sept   okt   nov   dec 
≤ 56 100% 0% 20,19% -0,33% -5,17% -16,10% -11,59% -9,15% -7,57% -6,79% -4,76% -5,75% -7,27% -0,92% 1,15%
57 94% 6% 19,41% -0,15% -4,63% -15,13% -10,74% -8,46% -6,91% -6,08% -4,22% -5,10% -6,51% -0,46% 1,51%
58 88% 12% 18,62% 0,03% -4,10% -14,15% -9,89% -7,77% -6,25% -5,38% -3,68% -4,46% -5,75% 0,00% 1,86%
59 82% 18% 17,83% 0,21% -3,56% -13,16% -9,04% -7,07% -5,60% -4,68% -3,14% -3,82% -4,99% 0,44% 2,20%
60 76% 24% 17,05% 0,39% -3,02% -12,17% -8,18% -6,38% -4,94% -3,97% -2,60% -3,18% -4,23% 0,89% 2,53%
61 70% 30% 16,27% 0,57% -2,49% -11,17% -7,32% -5,69% -4,29% -3,27% -2,07% -2,54% -3,47% 1,32% 2,86%
62 64% 36% 15,49% 0,74% -1,95% -10,16% -6,46% -5,00% -3,63% -2,57% -1,54% -1,91% -2,72% 1,75% 3,18%
63  58% 42% 14,71% 0,92% -1,40% -9,14% -5,60% -4,31% -2,98% -1,87% -1,02% -1,28% -1,96% 2,17% 3,50%
64  52% 48% 13,93% 1,10% -0,86% -8,12% -4,73% -3,62% -2,33% -1,17% -0,49% -0,64% -1,20% 2,59% 3,80%
65  46% 54% 13,16% 1,28% -0,32% -7,09% -3,86% -2,93% -1,68% -0,47% 0,02% -0,02% -0,44% 3,00% 4,10%
≥ 66  40% 60% 12,39% 1,46% 0,23% -6,06% -2,99% -2,24% -1,03% 0,23% 0,54% 0,61% 0,31% 3,41% 4,40%