Lifecycle rendement NPR

Lifecycle rendement NPR per leeftijdscategorie

Leeftijd  Rendementsportefeuille 
%
Zakelijke waarden
Matchingportefeuille
%
Vastrentende waarden
Rendement 2019 Rendement 2020 Rendement 2021 Rendement 2022 t/m
jan febr mrt  apr  mei   juni   juli   aug   sept  okt nov  dec 
≤ 56 100% 0% 20,19% 1,15% 15,53% -2,08% -3,31% -1,52% -2,57% -3,64% -8,23% -3,92% -5,64% -10,66% -8,87% -5,41% -8,45%
57 94% 6% 19,41% 1,51% 14,60% -2,02% -3,33% -1,76% -2,92% -4,20% -8,67% -4,26% -6,20% -11,26% -9,59% -6,10% -9,21%
58 88% 12% 18,62% 1,86% 13,67% -1,97% -3,35% -1,99% -3,26% -4,75% -9,11% -4,60% -6,76% -11,85% -10,31% -6,79% -9,96%
59 82% 18% 17,83% 2,20% 12,75% -1,92% -3,37% -2,22% -3,61% -5,30% -9,55% -4,93% -7,32% -12,44% -11,03% -7,48% -10,71%
60 76% 24% 17,05% 2,53% 11,84% -1,86% -3,39% -2,45% -3,95% -5,85% -9,99% -5,27% -7,88% -13,03% -11,75% -8,17% -11,45%
61 70% 30% 16,27% 2,86% 10,93% -1,81% -3,41% -2,69% -4,30% -6,40% -10,42% -5,61% -8,44% -13,61% -12,46% -8,85% -12,19%
62 64% 36% 15,49% 3,18% 10,02% -1,76% -3,43% -2,92% -4,64% -6,95% -10,86% -5,94% -9,00% -14,19% -13,16% -9,53% -12,93%
63  58% 42% 14,71% 3,50% 9,12% -1,71% -3,45% -3,15% -4,98% -7,49% -11,29% -6,28% -9,55% -14,77% -13,87% -10,21% -13,66%
64  52% 48% 13,93% 3,80% 8,23% -1,65% -3,48% -3,39% -5,32% -8,04% -11,73% -6,62% -10,10% -15,35% -14,57% -10,88% -14,39%
65  46% 54% 13,16% 4,10% 7,34% -1,60% -3,50% -3,62% -5,66% -8,58% -12,16% -6,96% -10,66% -15,93% -15,26% -11,56% -15,11%
≥ 66  40% 60% 12,39% 4,40% 6,46% -1,55% -3,52% -3,85% -6,01% -9,12% -12,59% -7,29% -11,21% -16,50% -15,95% -12,22% -15,83%