Lifecycle rendement NPR

Lifecycle rendement NPR per leeftijdscategorie

Leeftijd  Rendementsportefeuille 
%
Zakelijke waarden
Matchingportefeuille
%
Vastrentende waarden
Rendement 2019 Rendement 2020 t/m
jan. febr. maart  april   mei   juni   juli   aug.   sept.   okt.   nov.   dec. 
≤ 56 100% 0% 20,19% -0,33% -5,17% -16,10%                  
57 94% 6% 19,41% -0,15% -4,63% -15,13%                  
58 88% 12% 18,62% 0,03% -4,10% -14,15%                  
59 82% 18% 17,83% 0,21% -3,56% -13,16%                  
60 76% 24% 17,05% 0,39% -3,02% -12,17%                  
61 70% 30% 16,27% 0,57% -2,49% -11,17%                  
62 64% 36% 15,49% 0,74% -1,95% -10,16%                  
63  58% 42% 14,71% 0,92% -1,40% -9,14%                  
64  52% 48% 13,93% 1,10% -0,86% -8,12%                  
65  46% 54% 13,16% 1,28% -0,32% -7,09%                  
≥ 66  40% 60% 12,39% 1,46% 0,23% -6,06%