Links

Links

Hieronder tref je instanties aan die een eigen website hebben. Mogelijk dat je op deze websites meer specifieke informatie kunt terugvinden. Wanneer je op de naam van een van de hieronder vermelde instanties klikt, wordt de website van deze instantie opgestart.

De Belastingdienst
Op de site van de Belastingdienst vindt u informatie voor particulieren, ondernemers, intermediairs en over de Douane.

De Nederlandse Bank (DNB)
De Nederlandse Bank (DNB) ziet er op toe dat pensioenfondsen gezond zijn en blijven.

Geldwijzer
Wijzer in geldzaken wijst consumenten met vragen over geldzaken de weg naar betrouwbare informatie zonder commercieel doel.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Hier vind je informatie over werk, uitkeringen, loon enz. Er is ook veel achtergrondinformatie rondom deze onderwerpen te vinden.

Mijnpensioenoverzicht
Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je, naast je AOW, hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar).;

Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement .

Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie behartigt de belangen van de nederlandse pensioenfondsen en bevordert de ontwikkeling van het pensioenstelsel.

Pensioenkijker
Pensioenkijker.nl is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron op het gebied van pensioenen.

Pensioenregister
De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Rijksoverheid
Informatie van de Rijksoverheid.

Sociale VerzekeringsBank (SVB)
Hier vind je onder meer informatie over wettelijke uitkeringen op grond van de Algemene OuderdomsWet (AOW) en de Nabestaandenwet (Anw).

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP)
De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering levert kosteloos een bijdrage aan de beperking van pensioenbreuk bij werkloosheid. Als een werknemer 40 jaar of ouder is, kan hij mogelijk gebruik maken van deze regeling. Op deze site staat hoe de regeling werkt en wie er voor in aanmerking komt.

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF)
Dit is de internet site van de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF).

Vereniging Gepensioneerden van DSM
De bij PDN ter beschikking staande pensioencommunicatiemiddelen, vind ik:

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord